Alternativa motorbränslen en bluff?

21 augusti, 2012 06:28

Politiska partier har sedan 1970-talet  drivit på utvecklingen av alternativa motorbränslen med religiös iver. Etanol och biodiesel är bra exempel på politikerstyrd utveckling av tveksamt eller inget  värde. Etanol ger inga signifikanta utsläpps- eller teknikfördelar i jämförelse med modern reformulerad bensin. Ett liknande förhållande gäller biodiesel jämfört med nya dieselformuleringar. Moderna bensin- och dieselmotorer är så bra att de i kombination med katalysatorer reducerar skadliga avgaser dramatiskt jämfört med äldre motorer. Det finns inga studier som visar att alternativa bränslen som etanol och biodiesel eller deras inblandningar ger några hälsofördelar.

Hur vet jag detta? Jag har själv gått forskat och publicerat inom detta område samt gått igenom mängder av vetenskaplig publikationer.

Sponsrad av Flaviola.se flytande kryddor. 100% naturliga. God smak direkt.

Tags: