Stora företag

31 augusti, 2012 05:05

Under de senaste 30 åren har i USA företag som Apple, Google, Microsoft, Amazon och liknande vuxit från ingenting till multinationella jättar. I en del fall har förvandlingen skett på några få år. I ringa grad finns det ett samband med avancerad grundforskning. Företagen har blivit framgångsrika pga att smarta visionärer som sett kommersiella möjligheter vid rätt tidpunkt för datorteknik och IT, som ofta utvecklats av andra personer och företag. Svenska framgångssagor är tex IKEA och Hennes & Mauritz. Också i dessa fall rör det sig om smarta visionärer som sett kommersiella möjligheter men inom handel.