Ger Nobelpris välstånd?

21 augusti, 2012 06:29

Folkpartiet har i många år i flera sammanhang uttalat att ett mål med svensk forskning är att vi skall få svenska nobelpristagare. Av deras resonemang har det framgått att de tror att nobelpris ger industriframgångar och välstånd. Låt oss kolla dessa antaganden när det gäller de tunga nobelprisen i fysik, kemi och medicin. Om man jämför olika länders tekniska och industriella styrka hittar man ingen koppling överhuvud taget. Ett bra exempel är Sydkorea med 0 (noll) nobelpris. Sydkorea har varit utsatt för ockupation och utsugning av Japan före och under andra världskriget. Därefter följde det förödande Koreakriget som slog sönder det mesta i landet och ledde till att Korea  delades i två delar. Trots detta kom landet snabbt igång och var redan efter 30 år en framgångsrik industrination. Idag är Sydkorea världsledande på flera områden genom företag som Samsung, LG och Hyundai.

Som forskarutbildad och Docent i fysikalisk kemi skulle jag önska att fysik och kemi var bland de mest centrala för Svensk industri mm. Så är det inte.  När Alfred Nobel instiftade nobelprisen hade fysik och kemi större dominans än idag. Men det var för över hundra år sedan. Sedan dess har det tillkommit en rad ämnesområden som är centrala för en industrination: Elektronik, Datorteknik och Informationsteknik för att nämna några viktiga exempel.

Sponsrad av Flaviola.se flytande kryddor. 100% naturliga. God smak direkt.

Tags: